Vaksiner

Influensavaksine for året:

Oversikt over vaksiner du har fått:

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Andøy kommune:
Andøy Kommunes nettside.
http//www.andoy.kommune.no/

Pasientrettighetsloven:
Informasjon vedrørende barn/mindreårige og deres rettigheter.
Informasjon vedrørende rett til innsyn i egen journal.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

NAV – informasjon om digital sykemelding:
https://www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-yrkesskade/digital-sykmelding

Nyttig informasjon

Vårt mål er å formidle kvalitetsmessige helsetjenester og god service til våre pasienter. Om du som pasient skulle registrere noen områder hvor vi ikke lykkes ber vi deg gi oss informasjon om dette slik at vi kan forbedre våre rutiner.

Fastlegeordning:

med mindre du har reservert deg, står du på en fastlegeliste. Selv om den listen kun betjenes av en vikarlege, og du har fått brev om at du ikke har fastlege, vil det være vikaren tilknyttet denne listen du skal forholde deg til, og som du vil få time hos. Hvilken liste du står på, og hvem som betjener den finner du her. Denne oppdateres den 1. i hver måned, og helsepersonell på kontoret kan se hvilken liste du er på. Du kan fritt endre liste, mer informasjon om det her.

Dersom du har rett til fastlege, kan du selv finne og bytte til ønsket lege på Helsenorge .

Nå kan du også sette deg på venteliste dersom legen du ønsker ikke er ledig.

Et fastlegebytte er gyldig fra første dagen i måneden etter. For mer informasjon vedrørende fastlegeordningen, samt informasjon om overføring av journal ved bytte av legekontor, se Helsenorge.

Frikort: Vi får ikke automatisk inn at du har fått frikort, dette har du selv ansvar for å informere lege/helsepersonell om ved time. Les mer om frikort her.

Blodprøver som skal sendes må tas innen kl.14.00. Dette for at prøvene skal klargjøres og pakkes før videre postgang.

Urinprøver tas kun imot på uringlass, og godt merket med navn og fødselsdato. Dette er kvalitetssikring.

Fysioterapi:

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuelterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi.

Pasientreiser:

Pasientreiser er ansvarlig for transport, og det er deres retningslinjer legekontorene forholder seg til.

Det er opp til din fastlege å vurdere om du har medisinske grunner til å få innvilget rekvisisjon enten til legekontor eller sykehus, dette gjelder både vanlig taxi samt pasientreisebuss.

Med mindre du kommer inn under dette kriteriet, vil du måtte sørge for reisen selv, enten via rutebuss eller bil. Som hovedregel får du dekket utgifter til din pasientreise med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker.

For å få reisegodtgjørelse, må avstanden til behandlingsstedet være lengre enn ti kilometer hver vei. Reisen må også koste mer enn billett til lokal minstetakst med rutegående transport. Du kan søke om å få dekket utgifter til kortere reiser, hvis din behandler dokumenterer at det var nødvendig å bruke bil eller drosje av helsemessige årsaker

Se mer utfyllende informasjon vedrørende pasientreiser her.

Legevakt

Det er på ukedagene mandag-torsdag mellom kl. 08.00-21.00, samt fredag frem til kl.15.30, en lege i Andøy som har lokal legevakt.

Primært benyttes fastlegen til akutte hendelser som kommer til legekontoret frem til kl.15.30.

Hverdager mellom 21.00 – 08.00 og helg (fredag fra kl. 15.30 til mandag kl. 08.00) overtar Vesterålen legevakt, Stokmarknes.
Vesterålen legevakt er felles interkommunal legevakt for kommunene Andøy, Øksnes, Bø, Sortland og Hadsel.


Du kommer til legevakten ved å ringe det nasjonale legevaktsnummeret 116 117 (24 t/døgn).


Ved behov for behov for øyeblikkelig hjelp i åpningstiden til legekontorene 08.00 – 15.30, kan følgende direktenummer benyttes:
Andenes legekontor 76 11 51 30
Risøyhamn legekontor 76 14 21 00

Dersom du ikke kommer gjennom der, ring 116 117, og de videreformidler kontakt.

NB: Legevakten erstatter ikke nødnummeret 113, som benyttes ved alvorlig sykdom/ulykker og behov for ambulanse.

Bestilling av attester, sykemeldinger, helsekontroller

Det må bestilles legetime ved ønske om dette. Ta kontakt med oss via vår SMS tjeneste eller ta kontakt med legekontorets sentralbord.

Smerter/ ubehag urinveier

Det må bestilles legetime ved undersøkelse av urinprøve. Dette regnes som en akutt tilstand og det bestilles da time per telefon.

Vaksinering

Det må bestilles resept på ønsket vaksine, hvor pasient selv må hente denne ut på apotek, for så å bestille tid på laboratoriet for å få den satt. Er det usikkert hvilken vaksine det er snakk om, må det bestilles legetime. Dette kan gjøres via vår SMS tjeneste, eller ved å ringe legekontorets sentralbord.