Benyttes ved alvorlig sykdom/ulykker og ved behov for ambulanse.

Som øyeblikkelig hjelp regnes:

Livstruende sykdom eller skade.

Alvorlig sykdom eller skade, eller mistanke om dette.

Sykdom eller skade der det kan medføre fare for varig helseskade eller vesentlig forverring ved å vente med legekonsultasjon til neste dag.

Uutholdelige og sterke symptomer (smerte,kvalme o.l)