Alle personer som søker lege for akutt sykdom utenom kontortid, må ringe legevaktsformidlingen. Vesterålen Legevakt holder til i lokaler ved lokalsykehuset, Stokmarknes. 

Legevakten behandler pasienter der alvorlig sykdom eller skade er sannsynlig. Mindre alvorlige tilstander blir henvist til dagtid.